skip to Main Content

Verkoopaanvraag

Alle bestellingen worden uitsluitend gedaan tussen What About en de koper van de bestelling, in het kader van een commerciële relatie. De hieronder toegepaste algemene voorwaarden beschermen zowel de leverancier als de klant tegen elke claim of klacht. Elk verzoek dat niet in overeenstemming is met de Algemene Verkoopvoorwaarden kan niet worden aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming.

What About behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op haar site verschijnen.

 

Inhoudsbescherming

De inhoud en structuur van deze site zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van enig document dat op de site aanwezig is (in het bijzonder elke tekst, afbeelding, iconografische of fotografische weergave, merk of logo) op welk medium dan ook is verboden.

Copyright © What About – Alle rechten voorbehouden

 

Verantwoordelijkheid

De foto’s die op de site worden gereproduceerd en die de gepresenteerde artikelen illustreren, vallen niet binnen het contractuele veld.

What About kan niet verantwoordelijk worden gehouden als er een fout in een van deze foto’s is terechtgekomen.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

What About verbindt zich ertoe uw gegevens niet aan derden mee te delen, met uitzondering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling (vervoerders, bankdiensten). In het uitzonderlijke geval van een onbetaald of frauduleus betaalmiddel, behoudt What About zich het recht voor om alle nodige gegevens mee te delen aan de politiediensten of bevoegde rechtbanken.

In overeenstemming met de wet kunt u verzoeken om toegang, wijziging of verwijdering van uw gegevens door een e-mail te sturen naar info@whatabout.shop

 

Aansprakelijkheid

 

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. Als (distributie)bedrijf kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan tussen een uitgever en een producent. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van te late levering, eventuele verschillen in kleur, breuk door de uitgever. De illustraties op de site zijn aan ons verstrekt door de redacteuren, fabrikanten en groothandelaren, eigenaren of distributeurs hiervan, we hebben ze niet gewijzigd of aangepast, zodat ze consistent zijn met de afgewerkte producten die op de site worden verkocht.

Eventuele door ons ontworpen producten kunnen vertraging oplopen indien de leverancier de leverdatum niet kan nakomen.

 

Dienst na verkoop

What About verbindt zich ertoe de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling volledig te vergoeden. Producten dienen op kosten van de klant te worden geretourneerd. De producten moeten in perfecte staat zijn en in de originele verpakking zoals ze werden geleverd. Indien deze niet voldoen aan de opgenoemde punten.

Aan het einde van de 14 dagen worden de producten beschouwd als geaccepteerd en in overeenstemming met de bestelling.

Alle verkochte artikelen genieten van de door de uitgevers vastgestelde garantie. In het geval van een defect artikel verbinden we ons er echter toe het in de volgende gevallen kosteloos om te ruilen of terug te betalen:

Indien u iets wenst te retourneren, gelieve ons te informeren via Shipping@whatabout.shop

  • Defect artikel of verborgen defect
    • Verpakkingsfout

Eventuele scheuren,verkleuringen of krassen in de verpakkingen tellen niet mee als defect.

verzendkosten die de klant heeft gemaakt, kunnen niet worden vergoed, er wordt een creditnota opgemaakt. op basis van een eenvoudige verzending.

Alle retourzendingen moeten worden gedaan naar het volgende adres:
What About

Oude Baan 62

9200 Oudegem

Belgie

Levering/Tarief

Voor België +-3 dagen, Nederland  tussen 1 en 5 dagen. Levertijden zijn indicatief en worden verstaan in werkdagen.

Voor andere landen – stuur een email naar Shipping@whatabout.shop

Vezendkosten
België gratis verzending vanaf €75
Nederland gratis verzending vanaf €100

Dit zijn de gemiddelde geobserveerde tijden en ze kunnen variëren afhankelijk van de bestemming.

Tenzij anders aangegeven, vindt levering plaats op het adres dat u op het bestelformulier heeft opgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in uw opgegeven adres, alsook problemen bij levering ( geen postbus etc.).

De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en binden What About op geen enkele wijze tot een definitieve leverdatum.

Van het moment dat uw pakket in de handen van het leverbedrijf is, zijn wij niet verantwoordelijk.

In het geval dat het pakket naar ons wordt geretourneerd vanwege de afwezigheid van een persoon om het pakket in ontvangst te nemen tijdens afleverpogingen of het niet ophalen van het pakket dat is achtergelaten bij het regionale depot van de vervoerder, wordt het pakket alleen opnieuw verzonden na betaling van nieuwe verzendkosten. (behalve in uitzonderlijke gevallen waarin blijkt dat de niet-levering te wijten is aan de tussenkomst van de koerier) Om dit punt te vermijden, moet u ons een afleveradres geven waar iemand aanwezig is (adres van het werk, handelaar , buurman, … persoonlijk) vanaf het begin evenals uw telefoonnummer waar het mogelijk is om overdag contact met u op te nemen als er een probleem is voor de vervoerder met het afleveradres.

 

In rekening gebrachte

gehanteerde prijzen zijn inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten kosten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een prijswijziging uit te voeren op een van de te koop aangeboden producten. In het geval van een prijswijziging op een bestelling die wordt verwerkt, is de prijs die voor de klant wordt toegepast de prijs die werd weergegeven op het moment van aankoop.

In belangrijkere gevallen, zoals fouten bij het invoeren van gegevens, of elke wijziging die door de uitgever tijdens pre-orders is besloten, en wetende dat we legaal niet met verlies kunnen verkopen, behouden we ons het recht voor om een verkoop te annuleren.

In geval van prijsdaling wordt het bedrag van het verschil bijgeschreven op het moment van facturering.

Back To Top